Bilar som jobbar 2019

Mötesplatsen för leverantörer och användare av lätta arbetsfordon

Då bokningsläget på Bilar som Jobbar 2019 inte har nått upp till den nivå vi anser är nödvändig för att kunna arrangera en kvalitetsmässigt stark mässa, så väljer vi att skjuta upp mässan för att arrangera den vid ett senare tillfälle. Bilar som Jobbar har tidigare arrangerats ett flertal gånger på Stockholmsmässan med nöjda utställare och besökare och vi är övertygade om att det finns ett starkt behov av en mässa för lätta arbetsfordon och allt som hör till dessa. Arbetet börjar därför omedelbart för att tillsammans med olika aktörer inom branschen utveckla konceptet ytterligare med ambitionen att återkomma med en ny, stark mässa för alla med behov av lätta arbetsfordon. Vi återkommer inom kort mer information.