In- och utflyttningstider för utställare

Inflyttningstider

* Efter kl 16.00 dagen innan eventet kör vi bort era tomma emballage för lagring och börjar lägga ut gångmattor i hallarna. Du får gärna vara kvar i montern fram till kl. 22.00, men ta bort allt gods och annat från gångarna. Gods som står kvar har vi rätt att forsla bort och lagra på din bekostnad. Emballagen ska vara märkta med våra särskilda märklappar som du hämtar på Servicecenter. Vi tar inte ansvar för gods som ligger kvar i emballagen.

Utflyttningstider
 

Du kan påbörja rivning och utflytt av din monter så snart eventet stänger. Håll dig dock inom din monteryta tills gångmattorna är borttagna och lagrat gods och tomemballage är infört, detta för att utflytten ska ske så smidigt som möjligt för alla. Därefter kan du köra in till lastportar enligt anvisning från Stockholmsmässans personal.

Åldersgräns 16 år
Under in- och utflyttning då byggnation eller rivning av utställningen sker får ej barn och ungdomar under 16 år vistas i Stockholmsmässans lokaler. Åldersgränsen gäller även i målsmans sällskap. Lokalerna är då att betrakta som byggarbetsplats.

Denna regel gäller även varje morgon innan mässan öppnar, då vi har truckar i hallen.

Mer information om in- och utflyttning hittar du i Event Planner »