Säkerhet i hallen

Här har vi samlat viktig information gällande säkerhet under mässan. I våra Generella regler och anvisningar tar du del av vad som gäller för monterbyggnation, brandföreskrifter (inga levande ljus), åldersgräns vid in- och utflyttning, transport, lagring och avfallshantering. Allt som krävs för att skapa en säker och trevlig miljö.

Vi vill särskilt upplysa om följande:

Åldersgräns 16 ÅR
Under in- och utflyttning då byggnation eller rivning av utställningen sker får ej barn och ungdomar under 16 år vistas i Stockholmsmässans lokaler. Åldersgränsen gäller även i målsmans sällskap. Lokalerna är då att betrakta som byggarbetsplats.

Denna regel gäller även varje morgon innan mässan öppnar, då vi har truckar i hallen.

Brandsäkerhet
Stockholmsmässans utrymningsvägar och utrymningsdörrar ska hållas helt fria. Därför är det viktigt att inte blockera några gångar.

På grund av brandrisk vill vi även påminna om att inte använda levande ljus i montrarna.

Ni kan läsa mer om våra Generella regler här »