Inför ditt besök

BILAR SOM JOBBAR

Bilar som jobbar är den etablerade mötesplatsen för leverantörer och användare av lätta arbetsfordon. Under de dagar som evenemanget pågår på Stockholmsmässan, får du som besökare möjlighet att träffa representanter från såväl nybilssidan som tillbehörs- och utrustningssidan.

På Bilar som jobbar är det breda utbudet av nya transportbilar anledningen till det starka intresset från inköpare från såväl storföretag som den enskilde hantverkaren. En annan stor och viktig del av Bilar som jobbar är de specialinredda fordonen från de ledande påbyggnadsföretagen.